poczta do mnie 601 436 350

System dwu rundowy

System dwu rundowy (znany również jako Second ballot, Runoff voting lub ballotage )

Metoda głosowania stosowaną w celu  wyboru jednego zwycięzcy, w którym głosujący oddaje jeden głos na wybranego kandydata. Jeżeli jednak żaden kandydat nie uzyska wymaganej liczby głosów, to kandydaci, którzy mają mniej niż określoną część głosów, lub wszyscy z wyjątkiem dwóch kandydatów, którzy otrzymali największą liczbę głosów, zostają wyeliminowani i przeprowadza się drugą turę wyborów wyłącznie z udziałem dwóch kandydatów o największe ilości głosów. Zwykle wymagana liczba głosów to 50 %. Jeżeli którykolwiek z kandydatów ją przekroczy, druga tura nie jest potrzebna.