poczta do mnie 601 436 350

Podzielny głos nieprzechodni (NTDV)

Podzielny głos nieprzechodni – Nontransferable Divisible Voice – (NTDV). Podobny do Głosu Skumulowanego przeznaczonego do okręgow wielomandatowych.
Takiego systemu jeszcze nie ma. To jest moja propozycja głosowania łączącego system większościowy z systemem proporcjonalnym. Jego odmienność polega na tym, iż preferencje w deklaracji głosującego są całkowicie niezależne od innych głosów (w trakcie liczenia) oraz że preferencjom nadajemy wagę. Przeznaczony do systemów jednomandatowych. Może być stosowany w systemach wielomandatowych.

Typ: jednomandatowy, większościowy, jednoturowy

Tworzenie list: Poprzez indywidualne zgłaszanie się kandydatów na podstawie listy z odpowiednia ilością popierających podpisów oraz wpłacenie kaucji traconej w przypadku nie przekroczenia minimum poparcia

Głosowanie: Polega na oddaniu na jednego lub więcej kandydatów jednej listy (nie ma list partyjnych) głosu podzielonego w własnych proporcjach. Np. jednemu kandydatowi oddajemy 50 % głosu, innemu 35 % a jeszcze innemu 15%. Suma nie może przekraczać 100 % głosu, ale może być mniejsza. Dla ułatwienia jeden cały głos można zastąpić np. 10 punktami. Oczywiście, można oddać cały głos tylko na jednego kandydata.

Liczenie głosów: Zwykłe sumowanie oddanych głosów. Zwycięża kandydat o największej ilości sumy zebranych głosów (i ich części). W przypadku okręgów wielomandatowych decyduje kolejność wg sumy zdobytych głosów.

System różni się od systemu AV i STV tym, że pozycjom na naszej rangowej liście (w końcu szeregujemy kandydatów) nadajemy konkretną wagę. Głos jest liczony w proporcji, a nie w kilka razy (co wg mnie jest naruszeniem zasady równości co do wagi głosu).