poczta do mnie 601 436 350

Głosowanie punktowane

Głosowanie punktowane – Score (Range) Voting to system, w którym wyborca rozdziela pośród kandydatów pewną liczbę punktów. Inne nazwy systemu to The Point System, Ratings Summation, 0-99 Voting, Average Voting, Cardinal, Score i Utility Voting.

Tworzenie list: indywidualne zgłaszanie kandydatów, minimum podpisów, fakultatywnie kaucja.

Głosowanie: polega na rozdzielenie wśród preferowanych kandydatów pewnej puli punktów (np od 0 do 9 lub od 0 do 99, od tego nazywany jest czasami systemem 0-99). Wyborca nie musi przydzielić wszystkich punktów, ale nie może więcej niż obowiązujący limit w danym głosowaniu. System jest rozszerzoną wersją AV – głosowania aprobującego.

Liczenie głosów: polega na prostym zsumowaniu przydzielonych punktów, mandat bierze kandydat o największej liczbie.

Przykład karty do głosowania RV (za en.wikipedia.org). Wyborca wykorzystał 16 punktów.

Historia – około 700 do 146 p.n.e stosowany przez Spartan podczas kolektywnego podejmowania decyzji, w latach 1268 – 1797 stosowany w Wenecji podczas wyborów Dożów (3 punktowa skala), zastosowany po raz pierwszy w 1900r. podczas Olimpiady w Paryżu podczas zawodów gimnastycznych. Szeroko stosowany w licznych organizacjach.

Cechy –

Kraje – brak danych