poczta do mnie 601 436 350

Ordynacja mieszana (MMPS)

Ordynacja mieszana – Mixed Member Proportional System (MMPS) lub Additional Member System (AMS) to hybryda dwóch systemow wyborczych, jednomandatowego i zamkniętych list partyjnych.

Tworzenie list: Obszar głosowania podzielony jest na okręgi, z których wybiera się kandydatów w systemie JOW i jeden okręg, czyli cały kraj w którym wybiera się kandydatów w systemie Zamkniętych Partyjnych List Wyborczych

Głosowanie jeden głos wyborca oddaje na kandydata, który jest na liście, a drugi na jedną z list wyborczych zgłaszanych w danym landzie. Nie uwzględnia się partii, która uzyskała mniej niż 5% poparcia (pięcioprocentowy próg wyborczy). Druga połowa rozdzielana jest na szczeblu krajowym według systemu proporcjonalnego (klucza partyjnego).

Liczenie: jak w systemach opisanych na właściwych stronach.

Historia: po II Wojnie Światowej alianci zwyciężonym krajom narzucili systemy wyborcze pozwalające kontrolować rynek polityczny. Zwykle był to system wielomandatowy proporcjonalno-większościowy list partyjnych. W przypadku Niemiec był to system, łączący zalety (i wady) dwóch ordynacji, większościowej typu FPTP i proporcjonalnej.

Ordynacja mieszana służy do wyboru szkockiego parlamentu, Zgromadzenia Narodowego Walii i London Assembly (1) (rodzaj parlamentu miejskiego, odpowiednik rady miasta). Także do wyborów Zgromadzenia Narodowego Węgier (jednoizbowego), izby niższej parlamentu boliwijskiego a takze w latach 1993 do 2005 we Włoszech Izby Deputowanych i Senatu.

Cechy:

  • system z jednej strony zapewnia bezpośredni wpływ wyborców na delegatów, z drugiej strony uznaje rolę partii i wpływ ich polityki na kraj.
  •  różnicuje „moc” głosów. Choć formalnie nie jest to zapisane, obserwatorzy mówią o dwóch klasach mandatów, silnych z JOW i słabszych z systemu zamkniętych list partyjnych