poczta do mnie 601 436 350

Systemy większościowe

Systemy wyborcze większościowe charakteryzują się jak sama nazwa wskazuje wyborem spośród kandydatow takiego, który zdobył wiekszość oddanych głosów. W języku angielskim mamy dwa rodzaje większości, zwykłą (plurality system) i bezwzględną (majoritarian system). Zwykła jest wtedy, gdy kandydat otrzymuje nawięcej głosów spośród wszystkich kandydatow. Bezwzględna jest wtedy, gdy kandydat otrzymuje więcej niż 50 % oddanych głosów. 

Do systemow wiekszościowych zwykłych zaliczamy:

  1.  Jednomandatowe Okręgi Wyborcze – The First Pass the Pole (FPTP) – pierwszy na mecie, (Stany Zjednoczone, Wielka Brytania),
  2.  Głos limitowany – Limited voting (LV)
  3. SNTV (Single Non Transerable Vote)

Systemy większościowe bezwzględne charakteryzują się tym, że kandydaci muszą uzyskać większość bezwzględną ilości oddanych głosów, chociaż w niektórych przypadkach, jeśli żaden kandydat nie może osiągnąć większości bezwzględnej w ostatniej rundzie liczenia, decyduje tylko zwykłą większość. Istnieją dwie główne formy systemów majoritarnych (bezwzględnej większości), z których jedna jest używana przez jedną rundę głosowania w kolejności, a druga za pomocą dwóch lub więcej rund. 

Za systemy większościowe bezwzględne (Majoritary systems) uznaje się;

  1. JOW w systemie dwuturowym – Two-Round System lub Top-Two Runoff  (Francja)
  2. Jednoturowy w systemie wielomandatowym – The First Two (or Three, or Four) Pass the Pole – pierwsi na mecie.

Szersze opisy są podlinkowane pod nazwy systemów. Materiał cały czas jest uzupełniany i korygowany. Spis krajów z podaniem obowiązujących tam systemów wyborczych można znaleźć tutaj.

O systemach proporcjonalnych można poczytać tutaj.