poczta do mnie xxx xxx xxx

Demokracja a ordynacja wyborcza

Demokracja a ordynacja wyborcza.

Demokracja a ordynacja. Jak określić ich zależność. Wydaje się, ze najlepiej zacząć od definicji jednego i drugiego.

Co to jest demokracja? Niby każdy wie, ale do dalszych rozważań potrzebna jest jedna i esencjonalna definicja.  Sięgamy niedaleko, bo do Wikipedii i czytamy: Demokracja – system rządów (reżim polityczny, ustrój polityczny) i forma sprawowania władzy, w których źródło władzy stanowi wola większości obywateli (sprawują oni rządy bezpośrednio lub za pośrednictwem przedstawicieli). Obecnie powszechną formą ustroju demokratycznego jest demokracja parlamentarna.

Zapamiętajmy – źródło władzy stanowi wola większości.

A co to jest ordynacja wyborcza? Ponownie sięgamy do Wikipedii i czytamy: Ordynacja wyborcza (lub system wyborczy) – zbiór przepisów wchodzących w skład tzw. prawa wyborczego regulujących sposób przeprowadzenia wyborów, a w szczególności zasady wyłaniania ich zwycięzców i podziału mandatów.

Jeżeli więc źródłem władzy w demokracji jest wola większości to ordynacja wyborcza winna taką większość wyłonić. Chyba  trudno temu wnioskowaniu zarzucić brak logiki. Kto to zrozumie, nie będzie miał żadnych problemów z tym, jaki system wyborczy jest najwłaściwszy dla demokracji.

Większość a mniejszość

Ordynacja w demokracji winna wyłonić większość i nic innego. Nie jest jej zadaniem wyłanianie mniejszości, bo wtedy nie będzie to demokracja tylko dyktatura. To, że mniejszość jest pochodzenia takiego czy takiego nie ma znaczenia. Mniejszość to mniejszość. Jeżeli w wyniku albo zamachu stanu albo nawet wyborów dochodzi do sytuacji, w której mniejszość dyktuje warunki, to nie jest to demokracja, tylko reżim albo „demokracją partyjna”.
Jeżeli mniejszość chce rządzić, niech dogada się z inną mniejszością i stanie się większością. A nie zawłaszcza władzę za pomocą wyborczych kruczków prawnych czy zamachu stanu. Mówi się także, że demokracja to rządy większości z poszanowaniem praw mniejszości. Oczywiście !!! Ale od gwarantowania praw mniejszości nie jest ordynacja wyborcza, tylko Konstytucja. To w niej zawarte są przepisy chroniące mniejszość. Nie w ordynacji.

Demokracja a ordynacja wyborcza.