poczta do mnie xxx xxx xxx

Systemy jednomandatowe

Systemy jednomandatowe. Jednoznaczny wyróżnik. W okręgu, bez względu na stosowaną metodę liczenia głosów wybierany jest tylko jeden zwycięzca i on otrzymuje mandat.

  • JOW – Jednomandatowe Okręgi Wyborcze, FPTP, 1stPTP lub SMDP (Single Member District Plurality) – jednoturowe, większościowe, w olbrzymiej części państw anglosaskich lub po panowaniu brytyjskim.
  • JOW w systemie dwuturowym – TRS (The Two Round System) – druga tura w przypadku braku zwycięzcy o bezwzględnej większości. Francja i jej byłe kolonie.
  • Jednomandatowy Proporcjonalny Głos Alternatywny – Alternative Voting (AV), Proportional Single Seat Constituency, Instant run-off voting (IRV), Australijska Izba Reprezentantów, Indie – wybory prezydenckie, Indie – izba wyższa parlamentu, Irlandia – wybory prezydenckie, wybory lokalne w wielu rejonach na świecie),
  • Głos Aprobujący – (APV) Aproval Voting
  • Opinia Większościowa – (MJ) Majority Judgement
  • Podzielny Głos Nieprzechodni – (NTDV)