poczta do mnie xxx xxx xxx

Głos uzupełniający (SV)

Głos uzupełniający – Suplementary Voice (SV)

Typ: jednomandatowy, rangowy prosty, jednoturowy

Uzupełniającego systemu głosowania jest używany do wyboru burmistrza Londynu oraz innych wybranych burmistrzów w Anglii i Walii.
System SV jest bardzo podobny do systemu AV. Zgodnie z SV, wyborcy są ograniczone do pierwszego i drugiego wyboru preferencji. Wyborca zaznacza krzyż w jednej kolumnie dla pierwszego preferencji kandydata i innym krzyżem w drugiej kolumnie drugiego wyboru (jeśli chcą, aby to zrobić).

Karty do głosowania są liczone i sprawdzane czy jakiś kandydat otrzymał ponad 50 procent głosów z pierwszych preferencji, ten jest wybierany.

Jeżeli żaden z kandydatów nie osiągnie 50 % głosów, w liczeniu pozostają dwaj kandydaci z największą liczbą głosów, inni kandydaci są eliminowani. Drugie preferencje zaznaczone na kartach do głosowania tych wyeliminowanych kandydatów są zliczane i przekazywane dwóm pozostałym kandydatom. Kandydat z największą liczbą głosów na końcu tego procesu otrzymuje mandat.