poczta do mnie xxx xxx xxx

Systemy mieszane większościowo-proporcjonalne

Za systemy quasi-proporcjonalne uznaje się;

  1. Jednomandatowy Proporcjonalny Głos Alternatywny Plus – Alternative Vote Plus (AV+) – ordynacja mieszana, cześć posłów wybierana w systemie AV, cześć z regionalnych list partyjnych (np. 15 – 20 %). System rozpatrywany w czasie referendum w Wlk. Brytanii w 2011r. Odrzucony.
  2. Ordynacja mieszana – Mixed Member Proportional System (Niemcy, Rosja, Nowa Zelandia, Węgry, Boliwia, Wenezuela),
  3. System głosu skumulowanego – Cumulative Voting (CV) wielomandatowy system proporcjonalny polegający na pozostawieniu wyborcy do dyspozycji więcej punktów niż jest mandatów.
  4. Głosowanie aprobujące – Approval Voting, jednomandatowy system, którego zwycięzcą jest najbardziej tolerowany kandydat.