poczta do mnie xxx xxx xxx

Głosowanie równoległe (PR)

Głosowanie równoległe przedstawia mieszany system wyborczy, w którym wyborcy de facto uczestniczą w dwóch oddzielnych wyborach do jednej i tej samej izby przy użyciu różnych systemów, a wyniki w jednym z wyborów mają niewielki lub żaden wpływ na wyniki drugiego.