poczta do mnie xxx xxx xxx

Ordynacja mieszana (MMPS)

Ordynacja mieszana – Mixed Member Proportional System (MMPS) lub Additional Member System (AMS) to hybryda dwóch systemów wyborczych, jednomandatowego i zamkniętych list partyjnych. Używane jest także określenie Spersonalizowany system proporcjonalny ( personalized proportional system)

Tworzenie list: Obszar głosowania podzielony jest na okręgi, z których wybiera się kandydatów w systemie JOW i jeden okręg, czyli cały kraj w którym wybiera się kandydatów w systemie Zamkniętych Partyjnych List Wyborczych

Głosowanie jeden głos wyborca oddaje na kandydata, który jest na liście, a drugi na jedną z list wyborczych zgłaszanych w danym landzie. Nie uwzględniało się partii, która uzyskała mniej niż 5% poparcia (pięcioprocentowy próg wyborczy). Druga połowa rozdzielana jest na szczeblu krajowym według systemu proporcjonalnego (klucza partyjnego). Próg 5 % został zniesiony w 2014r z powodu jego niekonstytucyjności (orzeczenie niemieckiego Trybunału Konstytucyjnego)

Liczenie: jak w systemach opisanych na właściwych stronach.

Historia: Po doświadczeniach ze stosowaniem w Rzeszy systemu TRS oraz i czystego systemu proporcjonalnego w Republice Weimarskiej, w 1949r.  niemiecka Rada Parlamentarna ustanowiła ordynacje mieszaną jako system wyborczy do parlamentu. System ten znalazł się z Ustawie Zasadniczej Republiki Federalnej Niemiec (tymczasowej Konstytucji niemieckiej) jako wynik porozumienia sił demokratycznych. Pomimo swojej tymczasowości Ustawa Zasadnicza nie została właściwie zmieniona i obowiązuje do dzisiaj. Więcej o niemieckim systemie wyborczym tutaj

Ordynacja mieszana służy do wyboru szkockiego parlamentu, Zgromadzenia Narodowego Walii i London Assembly (1) (rodzaj parlamentu miejskiego, odpowiednika rady miasta). Także do wyborów Zgromadzenia Narodowego Węgier (jednoizbowego), izby niższej parlamentu boliwijskiego, a także w latach 1993 do 2005 we Włoszech do Izby Deputowanych i Senatu.

Cechy:

  • system z jednej strony zapewnia bezpośredni wpływ wyborców na delegatów, z drugiej strony uznaje rolę partii i wpływ ich polityki na kraj – wyborcy nie mają wpływu na obsadzanie list krajowych.
  •  różnicuje „moc” głosów. Choć formalnie nie jest to zapisane, obserwatorzy mówią o dwóch klasach mandatów, silnych z JOW i słabszych z systemu zamkniętych list partyjnych.