poczta do mnie xxx xxx xxx

Mój program miejski dla Poznania

Grzegorz M.SteczkowskiMój program miejski dla Poznania

1. budowa hali sportowo-widowiskowej,
2. podniesienie jakości edukacji poziomu podstawowego i ponadpodstawowego,
3. uruchomienie spółdzielczego budownictwa mieszkaniowego w oparciu o grunty miejskie dla absolwentów szkół wyższych w Poznaniu.
4. rozbudowa systemu opieki geriatrycznej i paliatywnej w oparciu o ośrodki dzielnicowe.
5. ochrona środowiska (woda i powietrze)
6. włączenie Poznania w Wielką Pętlę Wielkopolski poprzez budowę mariny na Warcie.