poczta do mnie xxx xxx xxx

Ścieżki rowerowe

Przez cztery ostatnie lata zbudowano trochę ścieżek, ale tam gdzie było łatwo je zrobić lub ich budowa miała spektakularny charakter. Nadal sieć ścieżek jest poszarpana i pełna dziur. Budowa ścieżek na Grunwaldzkiej i Marcelińskiej jest istotnym elementem scalenia ich schematu w jedną całość i znacznie ułatwi podróżowanie dwukołowcami na większych połaciach miasta.