poczta do mnie xxx xxx xxx

Tramwaj na os. Kopernika

Projekt budzi pewne kontrowersje, szczególnie z powodu planowanej trasy przebiegu linii, ale wydaje się że jego potrzeba nie podlega większej dyskusji. Transport szynowy choć mało elastyczny wydaje się być najbardziej pewnym, zwłaszcza, kiedy prowadzony w wydzielonych korytarzach. Ponadto tramwaj na os. Kopernika jest istotnym elementem rozbudowy infrastruktury liniowej, zwłaszcza, jeżeli w późniejszym etapie zostanie doprowadzony do Junikowa. A tam z kolei tory doprowadzone do stacji Poznań Junikowo. Taki system pozwoli szybciej reagować na ewentualne blokady linii i kierować ruch na trasy równolegle.  rozpatrzeć także należy koncepcję budowy linii tramwajowej do strefy przemysłowej Tarnowa Podgórnego. Ilość pracowników dojeżdżających codziennie do tej pod poznańskiej gminy gwarantuje opłacalność tego przedsięwzięcia