poczta do mnie 601 436 350

Na własny temat

Kilka słów o mnie. Zgodnie z dobrym obyczajem,

więcej....

Społeczeństwo obywatelskie

Według kilku socjologów (J. Coleman, R. Putnam, F. Fukuyama, P. Sztompka, P. Bourdieu i inni) istotnymi elementami wpływajacymi na…

więcej....

Systemy wyborcze

System wyborczy (nazywany również ordynacją wyborczą) to zbiór przepisów wchodzących w skład tzw. prawa wyborczego regulujących sposób przeprowadzenia wyborów, a w szczególności zasady wyłaniania ich zwycięzców i podziału mandatów. Jeżeli więc w organie ustawodawczym stanowiącym prawo decyzje podejmuje się głosując za pomocą mandatów, to system wyborczy ma decydujące znaczenie dla kształtu prawa. 

Ze względu na sposób przeliczania głosów ordynacje dzieli się na większościową i proporcjonalną. Można wyróżnić jeszcze grupę ordynacji, które nie są ordynacjami wiekszościowymi, ale nie do końca spełniają definicję ordynacji proporcjonalnej. Określam je jako quasi-proporcjonalne. W dużej cześci są to mieszanki systemu większościowego i ordynacji proporcjonalnych. 
Ordynacja większościowa wywodzi się z tradycji brytyjskiej i stosowana jest w większości krajów anglosaskich oraz we Francji. Jej zwolennikami byli John Locke i J. J. Rousseau. Najstarsza ordynacja proporcjonalna, jaką jest system pojedynczego głosu przechodniego (albo Brytyjska Reprezentacja Proporcjonalna znana w Australii jako metoda Hare’a-Clarka), także wywodzi się z Wielkiej Brytanii (Irlandii Północnej). Została zaproponowana w 1821 roku przez Thomasa Wrigthta Hilla i po raz pierwszy zastosowana w wyborach do samorządu miasta Adelaide w 1840 roku,