poczta do mnie xxx xxx xxx

Głos skumulowany (CV)

Głos skumulowany – Wariacja systemu większościowego. System wielomandatowy.

Typ: wielomandatowy, rangowy, jednoturowy

Tworzenie list: Indywidualne zgłaszanie się kandydatów, (?)

Głosowanie: Wyborcy dysponują tyloma głosami, ile jest miejsc do obsadzenia. Przydzielanie głosów jest niczym nie ograniczone. Można skumulować swoje głosy na jednyłm kandydacie (stąd nazwa systemu) lub rozdzielić w różny sposób, np. przy trzech mandatach dwa jednemu i jeden innemu lub po jednym wybranym kandydatom.

Liczenie: Mandaty otrzymują kandydaci o kolejno największej liczbie oddanych głosów.

Poniżej przykład karty do głosowania (za www.mtholyoke.edu)

cvballot

Cechy: CV zwykle dają bardziej proporcjonalną reprezentacje niż systemy większościowe. Mniejszości polityczne i rasowe mają również większą szansę sprawiedliwej reprezentacji ramach tego systemu. Jednakże mniejszości mogą zostać pozbawione reprezentacji, szczególnie jeśli te grupy nominują zbyt wielu kandydatów. Głównym problemem jest to, że ten system jest niespójny w wynikach: czasem generuje proporcjonalne wyniki i traci trochę głosów, a innym razem rezultat jest rażąco nieproporcjonalny i traci sporo głosów.

Historia:

Stosowanie: CV jest obecnie wykorzystywany w wielu miastach i powiatach w Alabamie przy wyborach ciał ustawodawczych. Jest również stosowany w Amarillo i kilku innych miast i miasteczkach w Teksasie do wyboru albo lokalnych rad szkół lub rad miejskich. Co ciekawe, w Stanach Zjednoczonych CV w jest najbardziej wykorzystywane nie w sektorze publicznym, ale w sektorze prywatnym. Służy do wyboru zarządów setek korporacji.