poczta do mnie xxx xxx xxx

Systemy większościowe wielomandatowe

Systemy wyborcze większościowe charakteryzują się jak sama nazwa wskazuje wyborem spośród kandydatów takiego, który zdobył większość oddanych głosów. W języku angielskim mamy dwa rodzaje większości, zwykłą (plurality) i bezwzględną (majority). Zwykła jest wtedy, gdy kandydat otrzymuje najwięcej głosów spośród wszystkich kandydatów. Bezwzględna jest wtedy, gdy kandydat otrzymuje więcej niż 50 % oddanych głosów. Opisywana poniżej grupa typów głosowań zawiera głosowania liczone na zasadach większości bezwzględnej w okręgach wielomandatowych. Siłą rzeczy są skomplikowane i dla wielu wyborców nie zrozumiałe.

  1. System premiowy większościowy (MBS)
  2. Głosowanie blokowe – Block Voting
  3. Partyjne głosowanie blokowe (PBV)
  4. Pojedynczy Głos Nieprzenoszalny – SNTV (Single Non Transerable Vote)
  5. Głosowanie kumulacyjne modyfikowane – (CV)
  6.  Głosowanie limitowane – Limited voting (LV)
  7.  General ticket