poczta do mnie xxx xxx xxx

Głos limitowany (LV)

Głos limitowany – Limited Voting (LV)

Typ: wielomandatowy, większościowy, rangowy prosty, jednoturowy

System będacy odmianą Glosowania Blokowego, polega na ograniczeniu ilości głosów w stosunku do ilosci mandatów z okręgu.

Głosowanie: każdy wyborca ma mniej głosów niż jest mandatów w okręgu. Głosowanie polega na rozdzieleniu głosów miedzy wszystkich kandydatów z tym, że można dawać jednemu kandydatowi dowolną ich ilość, np: jest 7 mandatów a 10 kandydatów, przydzielanie głosów może być następujące; wybranym siedmiu po jednym lub jednemu wybranemu trzy głosy, dwóm po dwa, itp.

Liczenie: Mandaty są przyznawane kandydatom, którzy otrzymają największą, bezwzględna liczbę głosów. W szczególnym przypadku, w którym wyborca może głosować na tylko jednego kandydata a są dwa lub więcej mandaty, system okreslany jest jako Pojedynczy Głos Nieprzenoszalny (Single Non-Transferable vote)  lub Głos Bezwzględnie Limitowany (Strictly Limited Vote).

Poniżej przykład karty do głosowania (za www.mtholyoke.edu)

lvballot

Historia:

Cechy:

  • system w wynikach pośredni miedzy proporcjonalnym a większościowym,
  • system bardzo rozrzucony w wynikach,