poczta do mnie xxx xxx xxx

Brytyjska Reprezentacja Proporcjonalna (STV)

Brytyjska Reprezentacja Proporcjonalna, znana pod skrótem STV znana jest również pod wiele tłumacząca nazwą System Pojedynczego Głosu Przechodniego. Ordynacja wielomandatowa, jednoturowa. Ilość mandatów od 2 do 7 (zwykle). Jest również znana pod nazwą Hare-Clark electoral system (na obszarze antypodów)

Typ: wielomandatowy, rangowy, jednoturowy.

Tworzenie list: indywidualne zgłaszanie się kandydatów, bariera ilość podpisów, kaucja tracona w wyniku braku uzyskania założonego poziomu poparcia.

Głosowanie: Wyborca na jednej liście wskazuje kandydatów, szeregując ich wg własnej listy rangowej. Najbardziej preferowanemu nadaje najwyższą rangę, mniej preferowanemu niższą, itp.

Liczenie: Zwycięzców określa się na podstawie przekroczenia założonego progu poparcia, np. w przypadku okręgów dwu mandatowych jest to 40 %, trzy mandatowych 30 %. Kto przekroczy ten próg, otrzymuje mandat. Jeżeli nie obsadzono wszystkich mandatów, przelicza się mandaty i eliminuje kandydata z najsłabszym poparciem. Głosy oddane na niego przekazuje się pozostałym kandydatom zgodnie z rangami. Jeżeli w wyniku takiego działania któryś z nich przekroczy próg, obsadza mandat, jeżeli nadal są wolne mandaty, liczenie się powtarza, eliminuje najsłabszego, oddane na jego głosy….. itd. Operacja jest powtarzana aż do zajęcia wszystkich mandatów.

Historia: Brytyjska reprezentacja proporcjonalna została opracowany przez statystyka Tomasza Wrighta Hilla, Po raz pierwszy została wykorzystana podczas wyborów do samorządu w Adelajdzie (1840r.), w Europie w 1856 w Danii.

STV służy do wyboru zastępcy Speakera w Izbie Gmin. STV służy również do wyboru Zgromadzenia Irlandii Północnej, wyborów lokalnych w Szkocji i Irlandii Północnej i wyborach do Parlamentu Europejskiego w Irlandii Północnej.

Cechy:

  • brak „tracenia” głosów,
  • większa niezależność od liderów partyjnych,
  • większe związanie z regionem wyborczym.

Link do strony poświęconej STV