poczta do mnie xxx xxx xxx

Ordynacja ocenowa (RV)

Ordynacja ocenowa, głosowanie punktowane – Score (Range) Voting to system, w którym wyborca rozdziela pośród kandydatów pewną liczbę punktów. Inne nazwy systemu to The Point System, Ratings Summation, 0-99 Voting, Average Voting, Cardinal, Score i Utility Voting.

Tworzenie list: indywidualne zgłaszanie kandydatów, minimum podpisów, fakultatywnie kaucja.

Głosowanie: polega na przydzieleniu każdemu z osobna kandydatowi pewnej puli punktów w skali przydziałowej (np od 0 do 9 lub od 0 do 99, od tego nazywany jest czasami systemem 0-99). Wyborca nie musi przydzielić wszystkich punktów, ale nie może więcej niż dopuszczalny limit w danym głosowaniu. System jest rozszerzoną wersją Approval Voting – głosowania aprobującego, w którym mamy do dyspozycji jedynie dwie wartości – aprobacja i brak aprobacji. Jest podobny również do

Liczenie głosów: polega na wyliczeniu średniej przydzielonych punktów, mandat lub mandaty biorą kandydaci o największej średniej liczbie punktów

Przykład karty do głosowania RV (za en.wikipedia.org). Wyborca wykorzystał 16 punktów.

Historia – około 700 do 146 p.n.e stosowany przez Spartan podczas kolektywnego podejmowania decyzji, w latach 1268 – 1797 stosowany w Wenecji podczas wyborów Dożów (3 punktowa skala), zastosowany po raz pierwszy w 1900r. podczas Olimpiady w Paryżu podczas zawodów gimnastycznych. Szeroko stosowany w licznych organizacjach.

Cechy – mandat otrzymuje kandydat o największym poparciu.

Kraje – brak danych

Ordynacja podobna do ordynacji Opinii Większościowej (MJ – Majority Judgment)