poczta do mnie xxx xxx xxx

JOW dwuturowy (TRS)

Jednomandatowe Okręgi Wyborcze w systemie dwuturowym – The two-round system (TRS).

Tworzenie list: indywidualne zgłaszanie się kandydatów, bariera – ilość podpisów, kaucja tracona w wyniku braku uzyskania wymaganego poziomu poparcia.

Głosowanie: jak w JOW typu westminsterskiego, jedna lista, jeden głos, w odstępie zwykle dwóch tygodni

Liczenie głosów: W pierwszej turze, aby wygrać należy zdobyć bezwzględną większość głosów, jeżeli to nie nastąpi przeprowadzana jest tura druga, gdzie decyduje zwykła większość.

Historia: V Republika (Francja) odrzuciła system wyborczy z lat 1945-1956 (wielomandatowe okręgi wyborcze, zasada proporcjonalnego rozdziału mandatów) na rzecz systemu opartego na okręgach jednomandatowych i zasadzie większości . Warto zaznaczyć, iż obu zmian – w 1945 r. i 1958 r. – dokonywał rząd Charles’a de Gaulle’a. Na krótko, bo w 1985 wrócono w czasie jednych wyborów do systemu proporcjonalnego, ale ostatecznie się z nim pożegnano z uwagi na jego dysfunkcjonalność.

Cechy: Uzyskanie bezwzględnej większości w I turze stanowi rzadkość, zaś przy II turze popularne są sojusze wyborcze, czyli porozumienia, wskutek których walkę między partiami zastępuje rywalizacja bloków wyborczych.

Kraje gdzie jest stosowany: Francja, Monaco ,Mali, Togo, Czad, Gabon, Haiti.