poczta do mnie xxx xxx xxx

Bucklin voting (GJS)

Bucklin voting, czyli Głosowanie wg Buclina, zwane również Grand Junction System. System swoją nazwę zawdzięcza promotorowi, amerykańskiemu politykowi i ekonomiście James’owi W Bucklin’owi. System może być stosowany do okręgów jednomandatowych. Zaliczany jest do systemów proporcjonalnych

Tworzenie list: indywidualne zgłaszanie kandydatów

Głosowanie: wyborcy ustawiają kandydatów w kolejności od pierwszego do ostatniego

Liczenie głosów: Wpierw liczeni są kandydaci pierwszego wyboru. Kandydat z większością bezwzględna (majority) obejmuje mandat. Jeżeli brak takiego, dodaje się głosy drugiego wyboru. I znowu, jeżeli znajdzie się kandydat z większością bezwzględną, on bierze mandat. Jeżeli nie, dodaje się głosy następnego w kolejności wyboru.
Większość określa się na podstawie liczby ważnych kart do głosowania. Ponieważ po pierwszej turze może być więcej głosów niż wyborców, możliwe jest, że więcej niż jeden kandydat ma poparcie większości.