poczta do mnie xxx xxx xxx

Metoda Schulzego (SSD)

Metoda Schulzego – Schwartz Sequential Dropping (SSD), metoda pozwalająca wybrać jednego lub kilku zwycięzców.

Typ: jedno lub wielomandatowa, rangowa, jednoturowa.

Tworzenie list: indywidualne zgłaszanie się kandydatów, bariera – ilość podpisów, kaucja tracona w wyniku braku uzyskania założonego poziomu poparcia (fakultatywnie).

Głosowanie: jedna lista, głosowanie polega na nadaniu kandydatom kolejnych stopni preferencji rangowych. Można nadawać te same stopnie dwóm lub więcej kandydatom, np jednemu nadać rangę najwyższą, ale dwóm lub trzem równą sobie range niższą.

Liczenie: polega na analizie wszystkich zestawień par kandydatów, każdego z każdym i zliczaniu zwycięstw. Zwycięża ten, kto wygrał najwięcej starć.

Historia: dotychczas nie stosowany w wyborach publicznych, ale np w wyborach do zarządów firm czy instytucji społecznych.