poczta do mnie xxx xxx xxx

Proporcjonalny Głos Alternatywny (AV+)

Proporcjonalny Głos Alternatywny + – system mieszany, będący kompilacją dwóch systemów, Jednomandatowego Proporcjonalnego Głosu Alternatywnego oraz Systemu Zamkniętych List Partyjnych.

Tworzenie list: alfabetyczna lista kandydatów zgłaszających się indywidualnie oraz lista partii, które działają na terenie okręgu.

Głosowanie: rangowe na wspólna listę kandydatów poprzez rozdzielenie preferencji. W ten sposób wybiera się główną grupę delegatów (około 80 – 85 %). Drugi głos oddaje się na regionalną listę partię.

Liczenie głosów: jak Jednomandatowym Proporcjonalnym Głosie Alternatywnym w przypadku głosowania na delegatów. W przypadku głosowana na partie wyznaczenie proporcji poparcia, ustalenie ilości miejsc i obsadzenie mandatów z listy partyjnej.

Historia: system opracowany i zaproponowany w 1998r przez Komisje Jenkinsa (od nazwiska Roy Jenkinsa) – Niezależną Komisję ds Systemu Głosowania. System został poddany ocenie społecznej podczas referendum 5 maja 2011r i został odrzucony głosami 67,9 % obywateli na rzecz pozostawienia aktualnego systemu JOW – First-Past-The-Pole.

Cechy:

  • większa proporcjonalność niż FPTP,
  • stabilna pozycja rządu,
  • większa możliwość wyboru,
  • utrzymanie związku pomiędzy posłami a okręgami wyborczymi.