poczta do mnie xxx xxx xxx

Opinia większościowa (MJ)

Opinia większościowa –  Majority judgment (MJ), system wyborczy zaproponowany przez Michaela Balinski’ego i Ridę Laraki. Można powiedzieć, że system jest jedną z wariacji głosowania wg metody Buclin’a (Grand Junction System) System przeznaczony dla okręgów jednomandatowych. Zaliczany do systemów proporcjonalnych.

Typ: jednomandatowy, rangowy, jednoturowy

Tworzenie list: Indywidualne zgłaszanie kandydatów (?)

Głosowani: Wyborcy „stopniują” kandydatów wg zdefiniowanych sztywno i opisanych rang, od najlepszego do najgorszego (from excellent to bad). Można przydzielać te same stopnie kilkorgu kandydatom.

Powyżej przykład karty do głosowania w systemie Majority Judgement (za Wikipedia)

Liczenie: Wygrywa kandydat z najwyższą medianą. Jeśli więcej niż jeden kandydat ma taką samą medianę, stosuje się rozstrzygający wynik, który wyznacza ocenę „najbliższą medianie”.