poczta do mnie xxx xxx xxx

Demokracja a ordynacja wyborcza

Demokracja a ordynacja wyborcza. Demokracja a ordynacja. Jak określić ich zależność. Wydaje się, ze najlepiej zacząć od definicji jednego…

więcej....

Społeczeństwo obywatelskie

Według kilku socjologów (J. Coleman, R. Putnam, F. Fukuyama, P. Sztompka, P. Bourdieu i inni) istotnymi elementami wpływającymi na…

więcej....

Systemy wyborcze

Systemy wyborcze (nazywany również ordynacją wyborczą) to zbiór przepisów wchodzących w skład tzw. prawa wyborczego regulującego sposób przeprowadzenia wyborów, a w szczególności zasady wyłaniania ich zwycięzców i podziału mandatów. Jeżeli więc w organie ustawodawczym stanowiącym prawo decyzje podejmuje się głosując za pomocą mandatów, to system wyborczy ma decydujące znaczenie dla kształtu tego prawa.

Trudno przyjąć w stosunku do systemów wyborczych jakiś system kwalifikacyjny uwzględniający pojedynczą cechę, która wyróżniałaby je w charakterystyczny sposób.  Liczne wariacje i zastosowanie elektronicznych metod zliczania głosów, zastosowanie nowoczesnych metod matematycznych spowodowało, że powstały systemy wyborcze, które są coraz bardziej skomplikowane i wymykające się prostym, jednorodnym podziałom. Dlatego zastosowałem kwalifikację hybrydową, zależną od ilości mandatów i typu wybieranej reprezentacji. Są nimi:

  1. Systemy jednomandatowe
  2. Systemy wielomandatowe większościowe (majoritarian)
  3. Systemy proporcjonalne wielomandatowe
  4. Systemy mieszane większościowo-proporcjonalne
  5. Systemy wyborcze elektoralne, pośrednie (indirect)

Proszę zwrócić uwagę na dwa pojęcia występujące w opisach systemów. Chodzi o systemy większości bezwzględnej – majoritarian system oraz systemy większości zwykłej – plurality system.

Ordynacje większościowe wywodzą się z tradycji brytyjskiej i stosowane są w większości krajów anglosaskich oraz we Francji. Najstarsza ordynacja proporcjonalna, jaką jest system pojedynczego głosu przechodniego (albo Brytyjska Reprezentacja Proporcjonalna znana w Australii jako metoda Hare’a-Clarka), także wywodzi się z Wielkiej Brytanii (Irlandii Północnej). Została zaproponowana w 1821 roku przez Thomasa Wrigthta Hilla i po raz pierwszy zastosowana w wyborach do samorządu miasta Adelaide w 1840 roku.

Z uwagi na krąg zainteresowań przedstawiam tutaj przede wszystkim systemy wyborcze mające zastosowanie w wyborach publicznych (do organów parlamentarnych)

UWAGA: nie ma systemu idealnego. Każdy z system ma swoje zalety, ale każdy z nich ma też wady. Istotne jest jednak to, by zrozumieć, czemu dany system ma służyć. Jeżeli zakładamy, że dany system ma wyłonić większość, a inny odzwierciedlić układ poparcia politycznego wśród wyborców, to to są ich cechy, a nie wady czy zalety. Zarzucanie JOW, że nie pokazują, jaki jest układ w społeczeństwie jest pomyleniem pojęć. JOW nie mają tego robić. Podobnie, oczekiwanie, że systemy list partyjnych (wielomandatowe) wyłonią większość jest równie błędne. Nie temu służą.

 

Get your free consultant

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nam id urna libero. Proin semper suscipit odio,
eget ultrices enim.Contact Us