poczta do mnie xxx xxx xxx

Pojedynczy głos nieprzechodni (SNTV)

Pojedynczy Głos Nieprzechodni – Single non-Transerable Vote (SNTV)

Typ: wielomandatowy, bezrangowy (wiekszościowy), jednoturowy

Tworzenie list:podobnie jak w JOW, indywidualne zgłaszanie się kandydatów.

Głosowanie: każdy wyborca ma jeden głos na wszystkie mandaty okręgu. Głosowanie polega na przydzieleniu tego głosu wyłącznie jednemu kandydatowi.

Liczenie: proste zliczenie otrzymanych głosów, wchodzą kandydaci z największą ilością posiadanych głosów.

Pojedynczy głos nieprzechodni (SNTV) może prowadzić do proporcjonalnej reprezentacji, jeżeli partie polityczne dysponują dokładnymi informacjami na temat ich względnego poziomu wsparcia wyborczego i nominują kandydatów zgodnie z ich potencjalnymi możliwościami. Jeśli jest n kandydatów, kandydat A może zagwarantować, że zostanie wybrany, otrzymując 1 głos więcej niż 1 / (n + 1) głosów (metoda liczenia Droop’a), ponieważ n innych kandydatów nie może otrzymać więcej niż kandydat A. To może być bardzo trudne dla partii, aby uzyskać reprezentację proporcjonalną do ich siły, ponieważ są zmuszeni ocenić swoją siłę przed podjęciem decyzji o liczbie kandydatów na arenie (nominacja strategiczna). Jeśli zdecydują się na zbyt dużo kandydatów, głosy swoich zwolenników mogą być rozdzielone na zbyt wielu kandydatów, do poziomu w którym wszyscy stracą w stosunku do słabszej partii przeciwnej. Jeśli partia będzie miała za mało kandydatów, mogą nie zgarnąć odpowiedniej do swojej siły mandatów wygrać miejsc proporcjonalnie do ich hipotetycznego prawdziwego poziomu wsparcia, a „przeważające” głosy byłyby zmarnowane.

Charakterystyka

  • ułatwia budowanie reprezentacji mniejszości,
  • system w wynikach pośredni miedzy proporcjonalnym a większościowym,
  • system bardzo rozrzucony w wynikach,

Stosowanie: Izba niższa Afganistan, Kuwejt, izba wyższa Indonezja i Japonia, Senat Tajlandii zgodnie z konstytucją z 1997r.